Liz Saville Roberts

Liz Saville Roberts AS

Aelod Seneddol

DWYFOR MEIRIONNYDD

Croeso i fy ngwefan. Roedd yn anrhydedd cael fy ail-ethol yn AS dros Ddwyfor Meirionnydd yn Etholiad Cyffredinol 2017.

Braint enfawr yw cynrychioli’r ardal lle rwyf yn byw yn Nhŷ’r Cyffredin a gweithio ar faterion pwysig ar ran pobl leol. Yr wyf allan yn cyfarfod trigolion, grwpiau cymunedol, elusennau a busnesau bob wythnos i wrando ar eich pryderon a’ch blaenoriaethau.

Os oes unrhyw fater yn peri pryder i chi a’ch teulu, yna cysylltwch â mi neu dewch i’m gweld yn un o fy nghymorthfeydd rheolaidd. Gallwch hefyd gysylltu â mi drwy e-bost, facebook, twitter neu drwy ysgrifennu ataf. Byddaf yn gwneud fy ngorau glas i helpu.

Liz Saville Roberts AS

Liz-Saville

[popupwfancybox group=”GROUP4″]